MARKETING
 
Rb.
EPP PAKET
Termin Emitovanja
Period Emitovanja
CENA
1.
10 EPP Bloka ili 5 Bloka u Udarnim Terminima
/
1 Mesec
9,900.00 din
2.
5 EPP Bloka
/
1 Mesec
6,000.00 din
3.
2 EPP Bloka
/
1 Mesec
2,500.00 din
4.
3 Bloka Oglasa Nekretnine
/
1 Mesec
4,700.00 din

Rb.
SPONZORSTVO
Termin Emitovanja
Period Emitovanja
CENA
1.
Hit Dana
/
1 Mesec
3,000.00 din
2.
Najava Programa
/
1 Mesec
3,000.00 din
3.
AMSS
/
1 Mesec
3,000.00 din
4.
Vremenska Prognoza
/
1 Mesec
4,000.00 din
5.
Vesti (Znak, Zastavica)
/
1 Mesec
4,000.00 din
6.
Veliki Odmor
/
1 Mesec
5,000.00 din
7.
Danas
/
1 Mesec
3,000.00 din
8.
Emitovanje Znaka u Uglu Ekrana
Kroz Emisiju - Film
1 Mesec
5,000.00 din

Rb.
OSTALE USLUGE
Termin Emitovanja
Period Emitovanja
CENA
1.
Izrada TV Spota
/
/
200.00 din/sec
2.
Izrada TV Reportaže
/
/
100.00 din/sec
3.
Emitovanje Reportaže
/
/
100.00 din/min
4.
Emitovanje Krola
1 x 2 Prolaza
/
120.00 din/min
5.
Iznajmljeni Termin
/
/
150.00 din/min
6.
Emisija
1 Sat
/
6,000.00 din
7.
Emisija za Političke Stranke u Kampanji
1 Sat
/
12,700.00 din
8.
Izrada i emitovanje Posl. Pril.
1 x Dnevno
/
1,500.00 din
9.
Emitovanje Spota Pojedinačno
/
/
7.00 din/sec
10.
Emitovanje Sečke
/
/
21.00 din/sec

Rb.
MALI OGLASI
Termin Emitovanja
Period Emitovanja
CENA
1.
Lični
/
/
120.00 din
2.
Poslovni
/
/
240.00 din
3.
Video
/
/
360.00 din

 • Usluge koje nisu obuhvaćene cenovnikom mogu se dogovoriti sa klijentom i one moraju biti prilagođene programskoj šemi.

 • Cene su sa uračunatim porezom

 
 
KONTAKT INFORMACIJE TV ĆUPRIJA
 
Telefon / Fax: 035/470-934
Direktor: 035/470-934
Marketing: 035/476-513
Ivo Lole Ribara  3/2
35230 Ćuprija
 
 

© Agencija Autentik                               Ukupno Poseta: 10762       Danas: 4       Juče: 21